Włocławek – ulica Brzegowa


roboty brukarskie

Przebudowa ulicy Brzegowej we Włocławku

Zadanie: Przebudowa ulicy Brzegowej w zamach zadania "Budowa dróg wewnętrznych".
Zakres robót - generalny wykonawca: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt żelbetowych wielootworowych.
Okres realizacji: maj 2018 - lipiec 2018.