Oferta

Do przedmiotu naszej działalności należy głównie budowa, modernizacja i remonty dróg, obiektów mostowych i przepustów. Trzon naszej kadry tworzą wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy zdobywali doświadczenie na wielu budowach na terenie Polski.

Wykonujemy specjalistyczne roboty drogowe i mostowe:

  • budowa, remonty i modernizacja dróg, ulic i parkingów,
  • budowa i remonty obiektów mostowych,
  • budowa i remonty przepustów drogowych,
  • budowa i remonty przejść podziemnych, peronów kolejowych,
  • bieżące utrzymanie dróg i mostów,
  • roboty odwodnieniowe nawierzchni dróg,
  • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • układanie kostki brukowej,
  • wynajem sprzętu z obsługą operatorską.