Kutno – budowa peronów


infrastruktura kolejowa

Budowa peronów na dworcu kolejowym w Kutnie

Zadanie: Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin - Barłogi.
Zakres robót - podwykonawca: Budowa peronów na dworcu kolejowym.
Okres realizacji: od lipca 2017.