Brudnice – remont mostu i budowa kładek


obiekty mostowe

Obiekty mostowe w m. Brudnice

Zadanie: Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi nr 541 - Brudnice - Sinogóra - Kipichy w m. Brudnice oraz remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice.
Zakres robót - generalny wykonawca: Remont mostu oraz budowa dwóch kładek dla pieszych - na rzece Wkra oraz na Kanale Młyńskim.
Okres realizacji: sierpień 2017 - styczeń 2018.