Przywieczerzyn – kładka dla pieszych


obiekty mostowe

Budowa ramp kładki dla pieszych w m. Przywieczerzyn

Zadanie: Budowa kładki dla pieszych w m. Przywieczerzyn w ramach budowy Autostrady A1 Odcinek Toruń - Stryków.
Zakres robót - podwykonawca: Budowa ramp żelbetowych, wykonanie nawierzchnioizolacji.
Okres realizacji: kwiecień 2018 - październik 2018.