Kontynuacja działalności


Informujemy, że kontynuatorem działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Drogi i Mosty Antoni Popowski z siedzibą we Włocławku jest spółka cywilna utworzona przez spadkobierców Antoniego Popowskiego – Drogi i Mosty Urszula Popowska, Bogumiła Maj-Popowska s.c. z siedzibą we Włocławku. Spółka została zarejestrowana 5 kwietnia 2018 r. i prowadzi działalność w zakresie budowy dróg i mostów ściśle współpracując z firmą Drogi i Mosty Włocławek sp. z o.o. spółka komandytowa.