Wykonujemy specjalistyczne roboty drogowe i mostowe, do których należą:
 • budowa, remonty oraz modernizacje dróg,     ulic i parkingów
 • budowa i remonty obiektów mostowych
 • budowa i remonty przepustów drogowych
 • remonty cząstkowe nawierzchni emulsją     i grysami oraz recyklerem
 • bieżące utrzymanie dróg i mostów
 • roboty odwodnieniowe nawierzchni dróg
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe
 • układanie kostki brukowej
 • wynajem sprzętu z obsługą operatorską
Pozostałe świadczone przez nas usługi:
 • produkcja i sprzedaż mieszanek betonowych
 • recykling betonu
 • zimowe utrzymanie dróg
Drogi i Mosty Włocławek
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.

ul. Przemysłowa 11
87-800 Włocławek

tel. +48 (0)54 237 89 10
fax +48 (0)54 237 89 11

Sprawdź na mapie

Wszelkie prawa zastrzeżone Drogi i Mosty Włocławek © 2012
Projekt: AGENZA, Engine: WEB4U.PL